Regulamin pobytu

 

 

Kierownictwo pensjonatu będzie Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, 

który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich gości.

 

 

 

& 1.

 

W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu i dlatego w normalnym trybie przedstawiciel (rezydent) przybędzie do apartamentu  jedynie na wezwanie i w obecności Gościa. 

 

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia.

 

3. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia.

Prosimy o napisanie w tytule przelewu dokładnego terminu pobytu.

Okres oczekiwania na zadatek lub potwierdzenie wysłania zadatku wysłane e-mailem wynosi 4 dni. Po tym okresie rezerwacja zostanie anulowana.

W przypadku rezygnacji z pobytu do 14 dni, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. 

W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 

5. Liczba osób przebywających w apartamencie może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania kierownictwa telefonicznie, mailowo lub osobiście i dopłaty różnicy w cenie.

 

6. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem

 z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

 

7. Termin pobytu w naszym obiekcie można przedłużyć w przypadku, gdy apartament jest wolny.

8. Kierownictwo apartamentów pobiera taksę klimatyczną. Taksa klimatyczna pobierana jest za każdy rozpoczęty dzień pobytu.

 

9. Kierownictwo zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie 200 PLN w celu pokrycia szkód powstałych z winy klienta.

10. Wcześniejszy, nieuzgodniny wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela naszej firmy , może spowodować roszczenia 

ze strony tej firmy.

11. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji. 

Pracownik pensjonatu ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć Go za ewentualne zniszczenia w pokoju. 

 

12. Gość powinien zawiadomić właścicieli Pensjonatu o wystąpieniu szkody w pokoju bądź też o jej stwierdzeniu

 

13. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 

14. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

 

15. W apartamencie można zamówić sprzątanie odpłatnie za kwotę 30 zł. Należy poinformować o tym fakcie kierownictwo wcześniej.

 

16. W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz Pensjonatu

 

17. Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł za dobę.

 

 

& 2.

 

1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00

 

2.Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.

 

3. Zachowanie gości i osób korzystających z apartamentów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym gościom. 

Kierownictwo apartamentów może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. 

4. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.

5. Dzieci naszych Gości nie mogą zostawać bez opieki na terenie naszego obiektu.

 

& 3.

 

1. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji pensjonatu. 

Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.

 

2. Przy wychodzeniu z pomieszczeń mieszkalnych należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie, zamknąć bądź zabezpieczyć uchylone okna  

oraz  sprawdzić zamknięcie drzwi na klucz.

3. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z wyposażeniem lokalu. Jeśli Gość podczas swojego pobytu nie zgłosi braków w wyposażeniu  apartamentu,  to w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku któregoś z elementów wyposażenia obiektu po  wyjeździe właściciel ma prawo  obciążyć Go z tego tytułu.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstale z jego winy lub winy odwiedzających

 go gości.

 

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu 

lub innego pojazdu należącego do Klienta.

 

 5. W każdej chwili gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić kierownictwo o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

& 4.

 

1. Ze względu na bezpieczeństwo  i wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach- zabronione jest używanie 

w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju ( w tym również klimatyzatorów)  i innych drobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu.

 Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. 

W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 

3 .Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu,, poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby nie stosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 100 PLN.

 

4. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 100 PLN

 

5. W kuchni i jadalni  obowiązuje samoobsługa, dotyczy to również samodzielnego po sobie zmywania i sprzątania.

6. Prosimy o segregowanie śmieci:

-szkło

-papier

-plastik.

 

 

& 5.

W sezonie letnim jest możliwość korzystania z grilla. Przenośny grill jest wydawany przez kierownictwo.

 

& 6.  

W sezonie grzewczym zabronione jest zostawianie otwartych okien na dłuższy czas. Okna mogą być otwarte tylko w celu przewietrzenia pomieszczeń.

 

& 7.

1. Obiekt świadczy swoje usługi zgodnie ze swoim standardem. 

2. Zapewniamy;

- Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościach.

 

 

 

 Cennik jest integralną częścią regulaminu a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

Willa Cecylia 

Powrót

***

Regulamin pobytu

 

 

Kierownictwo pensjonatu będzie Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, 

który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich gości.

 

& 1. 

 

W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu i dlatego w normalnym trybie przedstawiciel (rezydent) przybędzie do apartamentu  jedynie na wezwanie i w obecności Gościa.

 

 

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby.

W sezonie wysokim (lipiec , sierpień)  pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 50 zł za sprzątanie końcowe

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia.

 

3. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia.

Prosimy o napisanie w tytule przelewu dokładnego terminu pobytu.

Okres oczekiwania na zadatek lub potwierdzenie wysłania zadatku wysłane e-mailem wynosi 4 dni. Po tym okresie rezerwacja zostanie anulowana.

W przypadku rezygnacji z pobytu do 14 dni, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. 

W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 

5. Liczba osób przebywających w apartamencie może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania kierownictwa telefonicznie, mailowo lub osobiście i dopłaty różnicy w cenie.

 

6. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

 

7. Termin pobytu w naszym obiekcie można przedłużyć w przypadku, gdy apartament jest wolny.

8. Kierownictwo apartamentów pobiera taksę klimatyczną. Taksa klimatyczna pobierana jest za każdy rozpoczęty dzień pobytu.

 

9. Kierownictwo zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie 200 PLN w celu pokrycia szkód powstałych z winy klienta.

10. Wcześniejszy, nieuzgodniny wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela naszej firmy , może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

11. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji. 

Pracownik willi ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć Go za ewentualne zniszczenia w pokoju. 

 

12. Gość powinien zawiadomić właścicieli apartamentów o wystąpieniu szkody w pokoju bądź też o jej stwierdzeniu

 

13. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu apartametu-  po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 

14. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

 

15. W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz Pensjonatu

 

16. Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł za dobę.

 

17. Dużych zwierząt nie przyjmujemy.

 

 

& 2.

 

1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00

 

2.Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.

 

3. Zachowanie gości i osób korzystających z apartamentów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym gościom. 

Kierownictwo apartamentów może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. 

4. Kierownictwo willi może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu willi lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników willi lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w willi.

5. Dzieci naszych Gości nie mogą zostawać bez opieki na terenie naszego obiektu.

 

& 3.

 

1. Nie należy przenosić wyposażenia apartamentów lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody kierownictwa willi. 

Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.

 

2. Przy wychodzeniu z apartamentów należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie, zamknąć bądź zabezpieczyć uchylone okna  

oraz  sprawdzić zamknięcie drzwi na klucz.

3. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z wyposażeniem apartamentów. Jeśli Gość podczas swojego pobytu nie zgłosi braków w wyposażeniu  apartamentu,  to w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku któregoś z elementów wyposażenia obiektu po  wyjeździe właściciel ma prawo  obciążyć Go z tego tytułu.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstale z jego winy lub winy odwiedzających go gości.

 

4. Kierownictwo willi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

 

 5. W każdej chwili gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić kierownictwo o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

& 4.

 

1. Ze względu na bezpieczeństwo  i wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w apartamentach- zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju ( w tym również klimatyzatorów)  i innych drobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu.

 Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. 

W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 

3 .Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całej willi,  poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby nie stosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 100 PLN.

 

4. W momencie otrzymania klucza do apartamentu stają się Państwo jego gospodarzami. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 100 PLN

 

5. W kuchni i jadalni  obowiązuje samoobsługa, dotyczy to również samodzielnego po sobie zmywania i sprzątania.

6. Prosimy o segregowanie śmieci:

-szkło

-papier

-plastik.

 

 

& 5.

W sezonie letnim jest możliwość korzystania z grilla. Przenośny grill jest wydawany przez kierownictwo.

 

& 6. 

W sezonie grzewczym zabronione jest zostawianie otwartych okien na dłuższy czas. Okna mogą być otwarte tylko w celu przewietrzenia pomieszczeń.

 

& 7.

1. Obiekt świadczy swoje usługi zgodnie ze swoim standardem. 

2. Zapewniamy;

- Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościach.

 

 

 

 Cennik jest integralną częścią regulaminu a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

Powrót

G&D   RELAX